Tlakové čištění
         Jak tlakové čištění kanalizace probíhá?

Potřebujeme mít k dipozici dostatečně objemnou nádrž čistící vody, kterou vždy přivezeme s sebou v čistícím kombinovaném voze. Potřebný tlak k čištění je vytvořen pomocí vysokotlakého vodního čerpadla umístěného ve vozidle s nádrží. Tlakové čerpadlo je schopno generovat vodu pod regulovatelným tlakem až do výše několika set atmosfér. Na čerpadlo je přes hydraulický buben připojena tlaková hadice o délce několika desítek metrů ukončená tryskou.

                  Výhody tlakového čištění:

• tlakové čištění kanalizace důkladně pročiští
    potrubí (po vyčištění zůstane potrubí úplně čisté     bez usazenin)

• tlakově můžeme vy čistit skoro všechny
    průměry kanalizačního potrubí (kromě potrubí
    DN 50mm a menší)

• k dispozici máme velké množství čistících trysek     pro různé druhy znečištění v potrubí


      Tlakové čištění kanalizace
 
TOPlist